Sushi Only

Smedelundsgade 22

4300 Holbæk


Velkommen til Sushi Only's hjemmeside.
Sushi Only tilbyder et stort udvalg af retter og her kan du bla. få Asahi og Honuozo tør sake Nuværende smiley: Smiley
Har du prøvet:
  • 1Veggie box (10 stk.)
  • 2Tun box (10 stk.)
  • 3Stor maki box (12 stk.)
  • 4Nigiri box (10 stk.)
  • 5Laks box (10 stk.)